1890 Sinfonietta festiva

Versie :
Score type :Memo: set = score + parts
Aantal :
1890 Sinfonietta festiva
Fanfare
PDF
1890 Sinfonietta
festiva

Infos :

 

1890 

Een feestelijke mini-symfonie in drie delen 

Deze compositie is in opdracht gegeven door Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide bij gelegenheid van haar 125-jarig jubileum in 2015.

De titel verwijst naar het jaar van oprichting van Fanfare Eendracht: 1890. 

Het basis-motief van de compositie – C; G; As; D -, is een mathematische omzetting van het oprichtingsjaar. In de chromatische toonladder is C de eerste noot, G de achtste, As de negende en is 0, gelezen als letter “O” in het alfabet de vijftiende letter, ofwel de derde noot, D; samen vormen C,G,As en  D dus: 1890.

Veel componisten, zoals Johan Sebastian Bach in de klassieke of Ron Nelson en Stephen Melillo in de blaasmuziek, maar ook de Joodse Kabbala gebruiken getallen om hun ideeën vorm te geven en soms zelfs om het universum te duiden. Zo ontstaat in de beroemde Rij van Fibonacci – 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89 etc. – elk getal door het berekenen van de som van de beide voorgaande.

De Fibonacci-rij komt ook heel dicht in de buurt bij de berekening van de Gulden Snede, en kent ook bijzondere vertalingen in de natuur, vooral daar waar het gaat om ordening in relatie tot vruchtbaarheid.

De gedachte daarbij is in dit geval, dat een aantal jaren als dit jubileum van 125 niets anders is, dan de som van de prestaties uit de voorgaande jaren, en dat tevens de productieve capaciteit van een vereniging als Fanfare Eendracht toeneemt, naarmate zij langer weet stand te houden. Een stimulans voor de toekomst dus! 

Het 1890-motief wordt eerst zacht in het slagwerk en gedempte trompetten geïntroduceerd, waarna de pauk “1890” fortissimo heroïsch neerzet. Vervolgens komen alle secties van het orkest aan de beurt. De compositie vervolgt verder geen programmatische ideeën, en kent een eerder klassieke drie-deligheid, zij het in een modern ritmisch en klank idioom, waarbij uitsluitend het materiaal van het 1890-motief gebruikt wordt. In de drie delen schetst de componist de verschillende karakterfacetten van Fanfare Eendracht, zoals hij deze in de afgelopen bijna 25 jaar heeft leren kennen. 

“1890” heeft zijn première door Fanfare Eendracht beleefd in haar jubileumjaar 2015, en wel op zaterdag 27 juni.

1890 Sinfonietta festiva on the Youtube Channel

HAFABRA MusicNº 631
ComponistMERTENS Hardy
Arrangeur
Genre
Voor• Fanfare
Duur18:00
Graad6
Prijscode32

Louis Martinus
Louis Martinus
+32(0)4.381.23.28