Concerto for String Bass and band

Versie :
Score type :Memo: set = score + parts
Aantal :
Concerto for String Bass and band
Harmonie
PDF
Solo
PDF
Concerto for
String Bass and
band

Infos :

Met dit contrabasconcert is een wens in vervulling gegaan die dateert uit mijn studententijd. Toenmalig aanvoerder van de contrabassectie van het Concertgebouworkest Henk Guldemond nodigde me uit voor een gesprek over de mogelijkheden van de contrabas en een soloconcert voor dit instrument. Uiteindelijk kwam het er niet van, maar het idee bleef in mijn hoofd hangen. Met daarbij mijn voornemen een eventueel toekomstig contrabasconcert te laten beginnen met een piccolo solo. Ruim 25 jaar na dit gesprek kwam het wel van. Ik wierp de suggestie op een concert te schrijven voor contrabas en harmonieorkest bij contrabassist en destijds mijn studiegenoot Peter Leerdam en bij dirigent Sef Suylen en harmonieorkest `Sint Jan´ uit Wierden. Op het idee werd zo positief gereageerd dat er een compositieopdracht gerealiseerd kon worden, dit dankzij inspanningen van `Sint Jan´ en welwillende toezeggingen van de Rabobank Noord-West Twente, de stichting voor amateurmuziek De Kunstfactor - Unisono en de stichting De Noaber van Wierden. De compositie is eendelig en grotendeels monothematisch. De muziek is gegoten in de sonatevorm, met een kort Adagio ingevoegd tussen de expositie en de doorwerking en een cadens voor het solo-instrument halverwege de reprise. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van een aantal ideeën en suggesties van Peter Leerdam.
OPUS 33Nº OP18 ISRC BE-O89-00-00000
ComponistCOMITAS Alexander
Arrangeur
Genre
Voor• Wind Band
Duur17:00
Graad6
Prijscode32

Louis Martinus
Louis Martinus
+32(0)4.381.23.28